เหรียญ CBDC แตกต่างจากเหรียญ Crypto อย่างไร

เหรียญ-CBDC-แตกต่างจากเหรียญ-Crypto-อย่างไร 6