Table of Contents
Table of Contents

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ละเว้น ภาษี มูลค่าเพิ่มคริปโตฯ

หลังธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธปท. ออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบาทดิจิทัลไปไม่นาน ล่าสุดด้านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกมาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการละเว้น ภาษี มูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 788) ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวานนี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม)

โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มีการละเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนคริปโตเคอร์เรนซี หรือโทเค็นดิจิทัลบนแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปี พ.ศ.2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ละเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงินดิจิทัลตามโครงการพัฒนา และทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับใช้งานในภาคประชาชนที่กระทำตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566 เช่นเดียวกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่า การละเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับคริปโตฯ จะเป็นการเอื้อให้กับการพัฒนาบาทดิจิทัลต่อไป และในหมายเหตุของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได้ระบุถึงแผนการจัดทำโครงการพัฒนา และทดสอบการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้งานในภาคประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทย และทางธนาคารได้เห็นสมควรถึงการละเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสกุลเงิน “บาทดิจิทัล” เพื่อเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยเหตุผลนี้ ทำให้ทางหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้นมา (รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3lEyybm)

thai baht digital

ย้อนไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยออกมาประกาศเร่งพัฒนาโครงการ CBDC หรือบาทดิจิทัล สำหรับภาคประชาชนอย่างจริงจัง และล่าสุดทางธนาคารออกมาคาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดให้ประชาชนทดลองใช้สกุลเงินได้ภายในช่วงครึ่งปีหลังนี้ เพราะปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจาร่วมกับผู้เข้าร่วมทดสอบ รวมถึงกำลังทำการนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับใช้ก่อนที่จะเปิดให้บริการนั่นเอง

Source : https://cryptosiam.com/

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : https://www.gotradehere.com/

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –