Day: April 25, 2023

btc

ลุงโฉลกเตือน! BTC อาจร่วงแตะ $19,000 หลังทำ New High ปีนี้สำเร็จ

เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา ในการให้สัมภาษณ์กับรายการทันโลกกับ Trader KP นักลงทุนและวิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทยอย่างคุณโฉลก

Read More »