Economic Cycle แบบไหน ควรซื้อหุ้นกลุ่มใดให้ปัง

List of Contents

Economic Cycle Article

วัฏจักรเศรษฐกิจหรือ Economic Cycle เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากสำหรับนักลงทุน เพราะหากสามารถคาดการณ์ได้ว่าลักษณะเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางใด ก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนลงทุนได้ดียิ่งขึ้น วันนี้ Gotradehere จึงอยากแนะนำกลุ่มหุ้นที่น่าลงทุนในวัฏจักรเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ


Economic Cycle หรือวัฏจักรเศรษฐกิจ คืออะไร ?

วัฏจักรเศรษฐกิจ หมายถึง ความผันผวนของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมี 4 รูปแบบด้วยกันก็คือ ช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว (Recovery), ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Peak), ช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) และช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ (Trough) โดยรูปแบบเศรษฐกิจเหล่านี้เกิดขึ้นโดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP), อัตราดอกเบี้ย, การจ้างงานทั้งหมด และการใช้จ่ายของผู้บริโภค

Stock should buy in each economic cycle


ช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว (Recovery)

ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวหลังจากผ่านภาวะตกต่ำมา ผลประกอบการเริ่มดีขึ้น สังเกตได้จากเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ, สินค้ามีแนวโน้มราคาสูงขึ้น, GDP Growth ปรับตัวเพิ่มขึ้น, ธนาคารปล่อยสินเชื่อต่ำ และการผลิต รวมไปถึงการจ้างงานเริ่มเพิ่มขึ้น

หุ้นที่น่าซื้อในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้าง : เพราะผู้คนมีแนวโน้มที่จะซื้อ และก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น โครงการสร้างก็เพิ่มขึ้น
 • กลุ่มธนาคาร และการเงิน : เพราะผู้คนจะซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนมากขึ้น กู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนมากขึ้น และทางธนาคารก็จะออกผลิตภัณฑ์มากขึ้น
 • กลุ่มพลังงาน และสินค้าอุตสาหกรรม : เพราะธุรกิจมีโอกาสเติบโต และส่งออกมากขึ้น ผู้คนในประเทศเดินทางมากขึ้น รวมถึงจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น


ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง (Peak)

ในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง เกิดขึ้นหลังจากผ่านช่วงฟื้นตัวมาแล้ว โดยสังเกตได้จากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจ, GDP สูงแต่เริ่มช้าลงจากไตรมาสก่อน, ผลผลิต และการจ้างงานอยู่ในระดับสูง, มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น กดดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

หุ้นที่น่าซื้อในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง

 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค : เพราะผู้คนมีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อตุนสินค้ามากขึ้น และมีโอกาสผลิตสินค้ามากขึ้น
 • กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ : เพราะธุรกิจมีโอกาสเติบโต และส่งออกมากขึ้น
 • กลุ่มท่องเที่ยว และบริการ : เพราะมีแนวโน้มที่ผู้คนจะออกท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง


ช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession)

เศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลงจากการฟื้นฟู และขยายตัว สังเกตได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง, GDP เริ่มชะลอตัวลง, ผลผลิต และการจ้างงานลดลง, ผู้คนเริ่มไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย และราคาสินค้าบางตัวเริ่มปรับต่ำ

หุ้นที่น่าซื้อในช่วงเศรษฐกิจถดถอย

 • กลุ่มโรงพยาบาล และสุขภาพ : เพราะเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตที่ขาดไม่ได้หากเกิดเจ็บป่วย ดังนั้น ถ้าหากว่าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย กลุ่มหุ้นเหล่านี้ยังสามารถโตขึ้นได้
 • กลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐาน : เพราะเป็นกลุ่มหุ้นที่มีความมั่นคง จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ลดความเสี่ยงให้คนลงทุนได้
 • กลุ่มธนาคาร และการเงิน : เพราะธนาคาร และการเงินจะมีมาตรการมารองรับผู้คนที่เริ่มเกิดปัญหาการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมต่าง ๆ ทำให้มีโอกาสเติบโตได้


ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ (Trough)

เป็นสภาวะที่เศรษฐกิจหดตัวลง ทั้งตัวเลขว่างงานที่สูงจนส่งผลให้รายได้ประชาชนลดลง สังเกตได้จากเงินเฟ้อปรับตัวลดลง, GDP ลดลงต่ำจนอาจจะต่ำสุด, การผลิตต่ำลง และอัตราว่างงานสูงขึ้น, ผู้คนไม่มีกำลังซื้อ และราคาสินค้าต่ำลงจนล้นตลาด

หุ้นที่น่าซื้อในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

 • กลุ่มสินค้าประเภท Inferior Goods : เพราะผู้คนจะพยายามลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุด สินค้าด้อยคุณภาพจึงมีโอกาสเติบโตสูง
 • กลุ่มบริหารสินเชื่อด้อยคุณภาพ : เพราะผู้คนมักมองหาหลักการเงินให้พึ่งพา และธนาคารจะเริ่มอนุมัติยากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
 • กลุ่มเทคโนโลยี : เพราะเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และถูกมองว่าเป็น Mega Trends ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวัง


สรุปการลงทุนในช่วงต่าง ๆ ของ Economic Cycle

การลงทุนมักมีความเสี่ยงเสมอ แต่ถ้าหากเราทำการศึกษากับสิ่งที่เราลงทุนให้ได้มากที่สุด รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ จนช่วยให้เราคาดการณ์ได้ว่า เศรษฐกิจนั้นจะไปในทิศทางใด ก็จะช่วยให้เราลงทุนได้อย่างมีแบบแผน และลดความเสี่ยงได้มากขึ้น ทั้งยังช่วยให้เรามีโอกาสสร้างกำไรได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ทางทีมงาน Gotradehere หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรเศรษฐกิจมากขึ้นไม่มากก็น้อย ถ้าหากสนใจบทความอื่น ๆ เกี่ยวกับหุ้น สามารถเลือกอ่านได้ที่นี่

Source: คำนิยามวัฏจักรเศรษฐกิจ และ The Balance

stellar

Stellar Blockchain คืออะไร ?

เนื่องจากการโอนเงินต่างประเทศต้องใช้เวลาในการทำธุรกรรม 3-7 วันทำการ ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่ง Stellar คือคำตอบ

twitter

ลุ้น! Elon Musk อาจเข้าซื้อกิจการของ Twitter อีกครั้ง

หลายคนกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของ Elon Musk ที่อาจจะเปลี่ยนใจเข้าซื้อกิจการของ Twitter อีกครั้ง ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้มีการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในราคา

nasdaq

Nasdaq เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายคริปโตเป็นของตัวเอง

ตลาดหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Nasdaq ออกมาประกาศว่า จะมีการเปิดตัวศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของตัวเอง! โดยเหตุผลที่ Nasdaq ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการซื้อขายคริปโต เพราะทางตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ต้องการที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน