Table of Contents
Table of Contents

PE คือ อะไร? สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเลือกซื้อหุ้น!

PE คือ

นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้น ส่วนหนึ่งเพราะผลตอบแทนระยะยาว และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้  เนื่องจากการดำเนินของบริษัท หากบริษัทเติบโต มีรายได้ ราคาหุ้นก็จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ถ้าหากบริษัทเกิดการชะลอตัว มีรายได้ลดลง ราคาหุ้นก็จะปรับตัวลงตามลำดับ ทำให้นักลงทุนต้องตัดสินใจเลือกซื้อหุ้น เพราะถ้าหากเลือกหุ้นที่สร้างผลตอบแทนให้เราไม่ได้ เราอาจจะขาดทุนหนักกว่าเดิม ดังนั้นเราจึงอยากให้ทุกคนรู้จักค่า PE ซึ่งเป็นค่าที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนั้น ๆ 

PE คือ อะไร?

PE หรือ P/E (Price to Earning) คือ ค่าอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างตลาดหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น เป็นค่าที่เอาไว้สำหรับประมาณการจุดคุ้มทุนสำหรับนักลงทุน

PE Ratio คือ อะไร ?

PE Ratio (Price to Earnings Ratio) คือ อัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง “ราคาหุ้นต่อหุ้น (Price)” เทียบกับ “กำไรต่อหุ้น (EPS)”

สูตรคำนวณ PE

PE คือ

ที่มา : https://investich.com/stock/p-e

ตัวอย่าง

หุ้น A ราคา 10 บาท มีกำไรต่อหุ้น 1 บาท ดังนั้น P/E เท่ากับ 10 เท่า หรือเราจะได้ทุน 10 บาทคืนเมื่อ ถือหุ้น A ครบ 10 ปี นี่คือแนวคิดเบื้องต้นที่ทำให้คิดได้ว่า โดยปกติแล้วเราควรซื้อหุ้นที่ P/E ต่ำ ๆ และขายหุ้น P/E สูงออกไป แต่ใช่ว่าการซื้อ P/E ต่ำจะดีเสมอไป เพราะบริษัทสามารถเติบโตได้ครับ E ที่เห็นนั้นคืออดีต ดังนั้นหากคิดด้วยหลักเหตุผล สิ่งที่ทำให้คนซื้อเข้าไป คือความคาดหวัง คิดว่าธุรกิจจะมีกำไรปีละ 20 30% จนปีถัด ๆ ไป 

แบ่งหุ้นตามลักษณะ PE ได้เป็น 2 กลุ่ม

1) หุ้นมูลค่า (Value Stocks)

หุ้นมูลค่า เป็นหุ้นที่มีทรัพย์สิน ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง หรือหุ้นที่ดูมูลค่าได้นั่นเอง แต่บางครั้งราคาก็ไม่ได้สะท้อนตาม value จริง ๆ เสมอไป อาจจะมีช่วงที่ราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือสูงกว่าความเป็นจริงจากความไม่สมเหตุสมผลของคนนั่นเอง ตลาดมักจะมองว่ากลุ่ม value มี P/E ที่ไม่สูงจะมีค่า P/E ที่ไม่สูงมากอาจจะ 10x 20x แต่จริงๆแล้วก็คือมี EPS growth ที่ไม่สูงนัก 

2) หุ้นเติบโต (Growth Stocks)

หุ้นเติบโต เป็นหุ้นที่เกี่ยวกับอนาคต จะมีราคาแพง PE สูง เนื่องจาก คนคาดหวังในการเติบโต เนื่องจากมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ค่อนข้างล้ำหน้า ดังนั้นเราจึงเห็นค่า PE สูง ๆ ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่ม Healthcare ที่มีโปรเจคเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตต่าง ๆ เช่น Tesla มี P/E สูงถึง 367 เท่า เนื่องจากหลายคนมองว่าเป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก มูลค่าตลาดมหาศาลรออยู่

แต่เราควรระวังเป็นอย่างมาก เนื่องจากหุ้นในกลุ่มนี้เล่นไปกับอนาคตจึงมีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงและอาจมีความไม่แน่นอนสูงเช่นกัน เช่น บริษัท A อาจวางแผนพัฒนา product ขึ้นมาซึ่งคาดการณ์ว่าจะเสร็จในปี 2025 แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ทำไม่ได้อย่างที่กล่าวไว้ อาจส่งผลทำให้นักลงทุนผิดหวังและเทขายอย่างรุนแรง

สรุปเกี่ยวกับ PE

กล่าวโดยสรุป การดูค่า PE คือ ตัวช่วยสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเลือกหุ้นที่ดีได้ แต่เราก็ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัท และเศรษฐกิจด้วย ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นในบริษัทนั้น ๆ 

——————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –