Table of Contents
Table of Contents

ราคา Bitcoin ร่วงแตะ $43,000 หลังเฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ราคา ฺBitcoin ร่วงลงอีกครั้งแตะ $43,000 เนื่องจากกระแสคาดการณ์ว่าคณะกรรมการเฟดเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ

กรรมการเฟดทุกคนมีความเห็นตรงกันว่า หลักฐานสำคัญที่ทำให้เฟดเห็นตรงกันที่จะปรับลดขนาดของงบดุลในการประชุมครั้งต่อไปคือ เงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นและภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการปรับลดการถือครองหลักทรัพย์ในเวลาที่รวดเร็วกว่าที่เฟดเคยดำเนินการในช่วงปี 2560-2562

“กรรมการเฟดส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นการสมควรที่จะปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลลงเดือนละ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับลดการถือครองตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) ลงเดือนละ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการปรับลดงบดุลจะดำเนินการเป็นระยะ ๆ เป็นเวลา 3 เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้น หากสภาวะตลาดเอื้ออำนวย” รายงานการประชุมระบุ

ทั้งนี้ จากรายงานการประชุมระบุ กรรมการเฟดหลายคนมองว่าจะยังคงใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไปอีกสักระยะเพื่อสกัดเงินเฟ้อยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% จำนวนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –