Day: July 5, 2021

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

การขึ้นลงของค่าเงินต่างๆ ล้วนมีปัจจัยหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งนี่ถือเป็นจุดที่นักเก็งกำไรเล็งเห็นโอกาสในการทำกำไร นอกเหนือจากสกุลเงินแต่ละประเทศแล้ว ยังมีในส่วนของทองคำที่มีปัจจัยด้วยเช่นกัน

Read More »

ราคา Bitcoin ส่งผลต่อราคา การ์ดจอจริงหรือไม่

 การที่การ์ดจอราคาสูงขึ้นนั้นเกิดจาก ความต้องการซื้อที่มากขึ้น และความต้องการขายที่น้อยลง เป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์พื้นฐานที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว (Demand-supply)

Read More »