Day: April 8, 2022

WeChat สนับสนุนการชำระเงิน “หยวนดิจิทัล”

ตามการรายงานล่าสุด แอปพลิเคชั่น WeChat แอปส่งข้อความยักษ์ใหญ่ของจีน อนุญาตให้ลูกค้าทำธุรกรรมในสกุลเงินหยวนดิจิทัลได้ บนแพลตฟอร์มของตน 

Read More »

IMF ออกมาเตือนยิ่งคว่ำบาตรรัสเซีย ยิ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลน้อยลง

จากสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซีย และยูเครน ทำให้รัสเซียถูกชาติตะวันตกหลายประเทศลงโทษด้วยการคว่ำบาตร และอาจมีผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเปราะบางลง สอดคล้องกับที่

Read More »