Table of Contents
Table of Contents

7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin

หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin

ปัจจุบัน Cryptocurrency มีมูลค่าทางตลาดอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่มีมูลค่าอยู่ประมาณ 70 ล้านล้านดอลลาร์ โดย Bitcoin มีมูลค่าทางการตลาดถึง 60% และเราจะมารู้จัก 7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin ว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกัน

1. TESLA

หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 8

โดยได้ประกาศลงทุนใน Bitcoin มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลต่อราคา Bitcoin โดยตรงททำให้ราคาพุ่งขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ แล้วยังส่งผลต่อหุ้นอื่นๆที่มีส่วนกับ Bitcoin อีกด้วย

2. Micostrategy

หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 9

ซึ่งได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NADAQ และเป็นบริษัทแรกที่เข้าลงทุนใน Bitcoin โดยตรง โดยใช้เงินทุนสำรองของบริษัทฯ มาเก็บเป็นทุนสำรองของบริษัทแทนที่จะถือเงินดอลลาร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของเงิน

โดยทาง MicroStrategy ได้เข้าถือ Bitcoin แล้วกว่า 70,784 BTC หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,280 ล้านดอลลาร์ และบริษัทฯยังประกาศที่จะเข้าเก็บบิทคอยน์อย่างต่อเนื่องหากราคาปรับลดลงมา โดยนับตั้งแต่เข้าลงทุนในบิทคอยน์ราคาหุ้นพุ่งแล้วเกือบ 1,000% 

3. Square 

หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 10

บริษัทผู้ให้บริการชำระการเงินออนไลน์ ก่อตั้งโดย Jack Dorsey ซีอีโอของ Twitter ได้ออกมาประกาศว่าได้เข้า ซื้อ บิทคอยน์ รวมเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุนสำรองของบริษัทฯ 

4. Nvdia

หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 11

เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เอาไว้ใช้การประมูลผลข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การขุดเหมือง Bitcoin อีกด้วย โดยราคาหุ้นเป็นขาขึ้นมาตลอด1ปีที่ผ่านมา และในช่วงปี 2017 ราคาหุ้น Nvdia ก็ปรับพุ่งตัวขึ้นตามกระแสการขุด Bitcoin มาแล้ว

5. Paypal

 Paypal
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 12

บริษัทรับชำระเงินออนไลน์ที่หันมาให้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและล่าสุดเพิ่งเปิดบริการให้ร้านค้าสามารถรับชำระด้วยสกุลเงินดิจิทัลได้ถือเป็นบริษัททางด้านการเงินรายแรกที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบิทคอยน์โดยตรง

6. Galaxy Digital

หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 13

บริษัทด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและ Cyrpto สัญชาติอเมริกา มีการลงทุนใน Bitcoin โดยเป็นส่วนหนึ่งของทุนบริษัทด้วย และในรอบ1ปีที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง 1,400%

7. Marathon Patent Group

Marathon Patent Group
7 หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin 14

บริษัทขุดเหมืองบิทคอยน์รายใหญ่ของอเมริกา หนึ่งใน หุ้นที่ลงทุนใน Bitcoin กว่า 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าซื้อมาไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท และถือเป็นบริษัทเอกชนรายล่าสุดที่ประกาศลงทุนโดยตรง และโดยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวขึ้นถึง 2,681%

———————————————————————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –