Table of Contents
Table of Contents

เว็บเทรด Bittrex ประกาศยื่นล้มละลาย! หลังถูกฟ้องร้องจาก SEC

Bittrex

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เว็บเทรดชื่อดัง Bittrex ประกาศยื่นล้มละลายในบทที่ 11 โดยได้ตัดสินใจยื่นขอล้มละลายต่อศาลรัฐบาลกลางเดลาแวร์ของสหรัฐฯ

ซึ่งการตัดสินใจนี้มีจะผลแค่ Bittrex Inc. เท่านั้น แต่แพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Bittrex Global ยังคงเปิดให้บริการลูกค้าที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันต่อไป ซึ่งการยื่นฟ้องล้มละลายนั้น ทางบริษัทระบุว่ามีสินทรัพย์อยู่ระหว่าง 500 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์ และมีหนี้สินระหว่าง 500 ล้านถึง 1 พันล้านดอลลาร์ โดยการยื่นเอกสารยังประมาณการไว้ด้วยว่าบริษัทอาจมีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 รายเลยทีเดียว อีกทั้ง ทางบริษัทเสริมว่า สำหรับลูกค้าในสหรัฐฯ ที่ไม่ได้ทำการถอนเงินออกจากแพลตฟอร์มในระยะเวลาเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายน ทั้งนี้ ลูกค้าจะยังเข้าถึงเงินของพวกเขาเองได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนด และเงินนั้นจะยังคงปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ถูกฟ้องร้องและเรียกค่าปรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา โดยการฟ้องร้องเหล่านี้มีการกล่าวหาว่า Bittrex และผู้ร่วมก่อตั้ง Bill Shihara มีความล้มเหลวในการจดทะเบียนแพลตฟอร์มกระดานเทรดต่อหน่วยงานกำกับดูแล และในวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น ทาง Bittrex กล่าว ‘จะมีการหยุดดำเนินงานในสหรัฐฯ ภายในสิ้นเดือนเมษายน’ แต่ก็ไม่ได้มีการนำเสนอให้ยื่นเรื่องล้มละลายในช่วงเวลานั้น

Source: Cryptoslate

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –