Table of Contents
Table of Contents

เกาหลีใต้จ่อใช้เทคโนโลยี e-ID บน Blockchain เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

Digital-ID

เทคโนโลยีที่ช่วยให้การยืนยันตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าง Digital-ID กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ในปัจจุบัน เพราะไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปเอกสารหรือกรอกข้อมูลการยืนยันตัวตนแบบข้อความเพื่อทำการ Log in อีกต่อไป!

เกาหลีใต้ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ และล่าสุดเกาหลีใต้ได้นำเอาเทคโนโลยี Blockchain มาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และมุ่งพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนบน Smartphone ที่มีการปกป้องด้วยเครือข่าย Blockchain

โดย Digital-ID จะช่วยทำให้การยืนยันตัวตนออนไลน์ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องใช้รูปเอกสารยืนยันตัวตนในการ Log in แต่จะใช้ Pin หรือลายนิ้วมือในการทำธุรกรรมแทนในการโหวตลงคะแนนหรือรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเกาหลีใต้แทน

นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเกาหลี นาย Hwang Seogwon กล่าวว่า “Digital-ID จะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การรักษาพยาบาล ภาษี การคมนาคม และอื่น ๆ แน่นอน รวมทั้งอาจทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

ซึ่งด้านสำนักข่าวรายงานว่า Digital-ID มีส่วนช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศได้ถึง 13% และลดค่าใช้จ่ายของบริษัทต่าง ๆ กว่าล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียว (กล่าวโดยธนาคารโลกและ McKinsey & Co.)

อย่างไรก็ตาม ในด้านการยืนยันตัวตน ณ ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังคงใช้บัตรลงทะเบียนตามถิ่นผู้อยู่อาศัย ซึ่งยังคงคล้ายคลึงกับบัตรประกันสังคมของสหรัฐฯ และแผนการใหม่นี้ ทางประเทศเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้ Application ของหน่วยงานเอกชนรายใหญ่ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ อย่างข้อมูล Digital-ID เอาไว้ในมือถือหรือสมาร์ทโฟน โดยคาดว่าจะเปิดตัว Digital-ID ภายในปี 2024 และเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้ คือ ผู้ใช้งานแตะ 45 ล้านคนภายใน 2 ปี

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –