Table of Contents
Table of Contents

FED ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์สามารถเปิดให้บริการเกี่ยวกับ Crypto ได้แล้ว

fed

FED หรือธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศในแถลงการณ์ร่วมว่าอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เปิดให้บริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ได้ โดยกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และระบบการเงินว่า “องค์การทางธนาคารต่าง ๆ จะได้รับอนุญาจให้เปิดบริการทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดแก่ผู้ใช้บริการ ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย”

แต่ FED ยังคงเสริมว่า การถือครองคริปโตมีแนวโน้มไม่ปลอดภัยอยู่ดี ระบุว่า “จากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เชื่อว่า การสร้างหรือถือครองคริปโต รวมทั้งการจัดเก็บ หรือเคลื่อนย้ายไปยังที่สาธารณะ หรือเครือข่ายกระจายอำนาจ หรือระบบที่คล้าย ๆ กัน ก็ยังมีแนวโน้มที่จะไม่มีความปลอดภัย”

ซึ่งคำว่า ‘ถือคริปโต’ หมายถึง การถือครอง Private key ทั้งการถือครองด้วยตนเองหรือผู้ให้บริการอื่นเป็นผู้ถือครองให้ก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไม่ปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้เป็นการห้ามแต่อย่างใด และหากธนาคารเหล่านี้มีการหาแนวทางด้านความปลอดภัยมาร่วมประยุกต์ใช้ เช่น มีการปรประกันให้กับผู้ที่ถือคริปโต โดยจะถือว่าธนาคารเหล่านี้มีอิสระในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

โดยการแถลงการณ์นี้นั้นออกมาหลังแถลงการณ์ของธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ (BIS) ที่มีการอนุญาตให้ธนาคารสามารถถือครองคริปโตในเงินกองทุนขั้นที่ 1 ได้ (โดยถือครองได้สูงสุดอยู่ที่ 1%-2%) และระบุว่าธนาคารอาจจะใช้คริปโตเพื่อป้องกันความเสี่ยง และสามารถถือครองได้อย่างไม่จำกัดหากคริปโตนั้นเป็นเหรียญ Stablecoin 

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวนี้ มีความเป็นไปได้ว่าทุกคนอาจจะได้เห็นการบูรณาการระหว่างภาคอุตสาหกรรมคริปโต และภาคการเงินดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้


Source: Trustnodes

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –