เปิดพอร์ต! ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พบถือหุ้นกลุ่มพลังงานกว่า 80% กำไร 1,000 ล้านบาท

List of Contents
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ประเด็นสุดร้อนแรง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ผู้ช่วยหาเสียง พรรคก้าวไกล ถือหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะพลังงานทดแทน และโซล่าเซลล์ กอบโกยกำไรไปกว่า 1,000 ล้านบาท

ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจที่ทำการตรวจสอบการทำธุรกิจของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบริษัทที่ทางธนาธรนั้นถือหุ้นอยู่ โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพลังงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สรุป! บริษัทที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นอยู่

บริษัท กรีน ไลน์ เอ็นเนอจี จำกัด 

 • ธุรกิจเกี่ยวกับการขายไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 2 จำนวนหุ้น 33,597 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2564 สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท

บริษัท ที เอส ออโต้ เซลส์ จำกัด

 • ธุรกิจเกี่ยวกับการขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็ก
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 2 จำนวนหุ้น 70,200 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2559 สินทรัพย์รวม 280 ล้านบาท

บริษัท ส้มจี๊ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 • ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการด้านอาหารในภัตคาร/ร้านอาหาร
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 1 จำนวนหุ้น 299,997 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2564 สินทรัพย์รวม 6 ล้านบาท

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 

 • ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 19 จำนวนหุ้น 263,200 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2564 มีสินทรัพย์รวม 16,437 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจด้านพลังงาน

 1. บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 2. บริษัท เค.อาร์.เอส. ทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 3. บริษัท เค.อาร์. วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 4. บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 5. บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 6. บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
 7. บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 8. บริษัท เค. อาร์. ทู จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 9. บริษัท ร่มเกล้า วินด์ พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 10. บริษัท อีสต์ ห้วยบง วินด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 11. บริษัท อินฟินิท วินด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
 12. บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ โฟร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า
 13. บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า
 14. บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า
 15. บริษัท ธนา รีนิวเอเบิลส์ ทู จำกัด ประกอบกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า
 16. บริษัท อีโอลัส พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 17. บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 18. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 19. บริษัท ธนา ฟาซิลิตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกิจกรรมบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหารมทรัพย์ที่กระทำโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 20. บริษัท ธนา พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

บริษัท ทีที โซล่าร์ จำกัด

 • ธุรกิจเกี่ยวกับการขายไฟฟ้า
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 2 จำนวนหุ้น 90,000 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2564 สินทรัพย์รวม 190 ล้านบาท

บริษัท ที เอส พาวเวอร์ เอ็นเนอจี จำกัด

 • ธุรกิจเกี่ยวกับการขายไฟฟ้า
 • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 2 จำนวนหุ้น 50,805 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2564 สินทรัพย์รวม 34 ล้านบาท

บริษัท จึงพัฒนา โฮลดิ้ง จำกัด

 • ธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 • ถือหุ้นเป็นอันดับที่ 2 จำนวนหุ้น 68,400 หุ้น
 • งบการเงินล่าสุด ปี 2564 สินทรัพย์รวม 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานถือเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี และน่าลงทุนระยะยาว ซึ่งในบทความนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใด เป็นเพียงการนำเสนอข่าวเท่านั้น นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนคิดจะลงทุนทุกครั้ง

แนะนำ 10 หุ้นปันผลสูง สุดปัง ปี 2566 (มีกลุ่มพลังงานด้วยนะ)

Source: thansettakij


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

bitcoin
Bitcoin อาจขึ้นไปแตะ $45,000 จาก ‘ปัจจัย’ เหล่านี้ ?!

นักวิเคราะห์ JPMorgan ได้ออกมาเผยถึงปัจจัยที่จะดันให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้น โดยเผยว่าหาก BTC เริ่มทำราคาและโครงสร้างการลงทุนที่มีความคล้ายคลึงกันกับทองคำมากขึ้น อาจจะส่งผลให้ราคาของ Bitcoin

สหรัฐฯ
สหรัฐฯ เจรจา “เพิ่มเพดานหนี้” สำเร็จ! รอดภาวะถังแตกแบบฉิวเฉียด

รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างอิงจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เควิน แมคคาร์ธี ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการปรับเพิ่มเพดานหนี้1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ไปเมื่อวันที่ 27