Table of Contents
Table of Contents

Stablecoin คืออะไร ? ทำความรู้จักแบบเจาะลึกก่อนเริ่มลงทุน

Stablecoins คืออะไร

Stablecoin ถือเป็นหนึ่งกลุ่มเหรียญคริปโตที่นักลงทุนนิยมซื้อเพื่อพักเงินมากที่สุดในช่วงเวลาที่ตลาดคริปโตเกิดความผันผวนสูง หลายท่านที่ลงทุนในคริปโตคงจะรู้จักกลุ่มเหรียญประเภทนี้กันดีอยู่แล้ว ซึ่งเหรียญที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีในกลุ่ม Stablecoin ก็คงจะเป็น Tether (USDT) และ USDC แต่ความจริงแล้ว Stablecoin นั้นมีจำนวนมากกว่า 100 เหรียญ และยังสามารถแยกประเภทไปได้อีกถึง 4 ประเภทด้วยกัน บทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจ Stablecoin มากขึ้นและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งนักลงทุนอย่างแน่นอนครับ

Stablecoin คืออะไร ?

Stablecoin คืออะไร ?

Stablecoin คือ หนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าคงที่และออกแบบมาเพื่อลดความผันผวนของราคา โดยมูลค่าของ Stablecoin ผูกกับสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง เช่น สกุลเงิน กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตเหรียญอื่น ๆ ซึ่งทำให้ Stablecoin มีความแตกต่างจากคริปโตประเภททั่วไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ Stablecoin ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษามูลค่า ซึ่งต่างจากคริปโตทั่วไปครับ

Stablecoin สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

Fiat-Collateralized Stablecoins

Fiat-Collateralized Stablecoins คือ Stablecoin ที่มีมูลค่าอ้างอิงกับสกุลเงินทั่วไป เช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ยูโร (EUR) หรือเงินเยน (JPY) เป็นต้น โดยการออกเหรียญ Stablecoin กลุ่มนี้จะมีเงินสำรองในปริมาณที่เท่ากันกับจำนวน Stablecoin ที่ออกไปครับ

ตัวอย่าง Stablecoin Tether (USDT), USD Coin (USDC) และ Binance USD (BUSD) 

Crypto-Collateralized Stablecoins

Crypto-Collateralized Stablecoins คือ Stablecoin ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มาเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงของราคา โดยส่วนใหญ่จะใช้เหรียญที่มีมูลค่าตลาดที่สูง เช่น Bitcoin และ Ethereum เป็นต้น

ตัวอย่าง Stablecoin MarketDao (DAI), Synthetix (sUSD) และ Magic Internet Money (MM) 

Commodity-Collateralized Stablecoins

Commodity-Collateralized Stablecoins คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มาเป็นหลักประกันค้ำไว้ เช่น ทองคำ น้ำมัน หรืออสังหาริมทรัพย์ โดย Stablecoin กลุ่มนี้จะมีมูลค่าที่ผูกติดกับสินค้าโภคภัณฑ์ตามอัตราส่วนที่มีการกำหนดไว้ 

ตัวอย่าง Stablecoin Pax Gold (PAXG), Tether Gold (XAUt) และ Perth Mint Gold Token (PMGT)

Non-Collateralized Stablecoins

Non-Collateralized Stablecoins คือ Stablecoin กลุ่มที่ไม่มีการค้ำประกันจากสินทรัพย์ใดเลย ทำให้การควบคุมมูลค่าของ Stablecoin ประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับการปรับลดดอกเบี้ยและอุปทาน ซึ่งจะเหมือนกับเงินในปัจจุบันทำให้ Stablecoin กลุ่มนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับเงินมากที่สุด

ตัวอย่าง Stablecoin Ampleforth (AMPL), Neutrino USD (USDN) และ Frax Finance (FRAX)

การคงมูลค่าของ Stablecoin

การคงมูลค่า Stablecoin ให้อยู่ในระดับคงที่นั้นมีหลายลักษณะด้วยกันครับ ไม่ว่าจะเป็นการคงมูลค่า Stablecoin กับสกุลเงิน คริปโต หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการคงมูลค่านั้นจะทำได้โดยการนำเอาสินทรัพย์ที่ Stablecoin ทำการอ้างอิงไว้มาเก็บไว้ที่ Custodian หรือผู้ดูแลสินทรัพย์ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสินทรัพย์ครับ โดยส่วนมากแล้ว Custodian จะเป็นสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตและความเชี่ยวชาญ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Stablecoin หลุดการตรึงมูลค่า

Stablecoin หลุดการตรึงมูลค่า คือ การที่มูลค่าของ Stablecoin ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่อ้างอิงไว้กับสินครัพย์ได้หรือเรียกง่าย ๆ ว่า De-peg หรือการหลุด Peg นั่นเองครับ ซึ่งการหลุด Peg นั้นสามารถสร้างผลกระทบได้ ดังนี้

  • ตลาดคริปโตเกิดความผันผวนเพิ่มมากขึ้น
  • ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใน Stablecoin ที่ลดลง
  • นักลงทุนอาจจะขาย Stablecoin ได้ต่ำกว่าราคาที่ควรจะได้รับส่งผลให้เกิดการขาดทุน
  • เกิดการเทขาย Stabelcoin จำนวนมากซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่า Stablecoin 

ทำไม  Stablecoin ได้รับความนิยม ?

เหตุผลที่ Stablecoin ได้รับความนิยมมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ

  • มีความผันผวนน้อยและมูลค่าคงที่
  • Stablecoin ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยในสภาวะที่ตลาดคริปโตเกิดความผันผวน
  • ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์มีความผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น
  • สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม Defi ได้ เช่น ในการซื้อขายคริปโต ซึ่งจะสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วกว่าการแลกเปลี่ยนผ่านเงินบาท

⚠ แม้ Stablecoin จะได้รับความนิยมจากความมั่นคงทางมูลค่าแต่ก็อย่าลืมว่า Stablecoin นั้นถูกผลิตโดยภาคเอกชน ไม่ใช่ CBDC ที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ในส่วนนี้ย่อมทำให้ Stablecoin มีความเสี่ยงของมูลค่าที่ถูกตรึงไว้จะลดลงด้วย ซึ่งสถานการณ์นี้เราจะเรียกกันว่า “Stable Run” ครับ

5 อันดับเหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่าสูงปี 2024

5 อันดับเหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่าสูงปี 2024
Stablecoin คืออะไร ? ทำความรู้จักแบบเจาะลึกก่อนเริ่มลงทุน 3

อันดับที่ 1 : Tether (USDT) มูลค่าตลาด $112,465,086,575

อันดับที่ 2 : USDC มูลค่าตลาด $32,194,170,652

อันดับที่ 3 : DAI มูลค่าตลาด $5,346,927,453

อันดับที่ 4 : First Digital USD (FDUSD) มูลค่าตลาด $3,274,300,462

อันดับที่ 5 : USDD มูลค่าตลาด $730,517,302

ความเสี่ยงจากผู้ออก Stablecoin

หากบริษัทต้นทางที่ออก Stablecoin ล้มละลายหรือประสบปัญหาเรื่องการเงินก็อาจจะส่งผลต่อการเก็บรักษามูลค่าสำรองของผู้ลงทุนได้ครับ

ความเสี่ยงของการผันผวน

Stablecoin บางเหรียญมีสินทรัพย์ค้ำประกันที่มีมูลค่าผันผวนได้ง่าย เช่น คริปโต ซึ่งหากมูลค่าเกิดการผันผวนก็อาจจะส่งผลถึงเสถียรภาพของ Stablecoin ได้

ความเสี่ยงจากการควบคุม

Stablecoin บางประเภทอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องการควบคุมดูแล เช่น เหรียญถูกสั่งระงับ หรือแม้แต่ถูกจำกัดการใช้งานในบางประเทศ

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ Stablecoin Run

Stablecoin Run คือ สถานการณ์ที่ผู้ลงทุนจำนวนมากแห่ถอนเงินพร้อม ๆ กัน ทำให้ไม่สามารถรองรับการถอนได้ทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลให้ Stablecoin มีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็วครับ

Stablecoin ตัวไหนดี ?

► ปัจจุบันเหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดคริปโต คือ เหรียญ Tether (USDT) ครับ แต่ทั้งนี้การเลือกลงทุนก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายจุดประสงค์ของแต่ละคนครับ อีกทั้ง ผลการดำเนินงานในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถการันตีผลงานในอนาคตได้อีกด้วย

BUSD คืออะไร ?

► BUSD ย่อมาจาก Binance USD เป็นเหรียญคริปโตประเภท Stablecoin กลุ่ม Fiat-Collateralized Stablecoin ที่มีมูลค่าอ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) 

Stablecoin Assets คืออะไร ?

► Stablecoin Assets คือ สินทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันมูลค่าของ Stablecoin ครับ

Stablecoin มีเหรียญอะไรบ้าง ?

► เหรียญ Stablecoin มีอยู่หลายเหรียญด้วยกันแต่จะสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1. Fiat-Collateralized 2. Crypto-Collateralized 3. Commodity-Collateralized และ 4. Non-Collateralized

โทเคนดิจิทัล คือ ?

► โทเคนดิจิทัล คือ สินทรัพย์ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Blockchain โดยโทเคนดิจิทัลจะเปรียบเสมือน “สิทธิ” ของบุคคลที่ได้รับจากการถือครองโทเคน

สรุป Stablecoin คืออะไร

Stablecoin ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความแตกต่างกับเหรียญคริปโตทั่วไป และถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยมากเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น โดย Stablecoin นั้นก็จะแบ่งออกตามประเภทสินทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงหรือหลักประกันที่ใช้ในเหรียญกลุ่มนั้น ๆ ครับ ทั้งนี้แม้ Stablecoin บางกลุ่มจะมีความมั่นคงสูงและความผันผวนที่น้อยแต่ผู้ลงทุนก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะเริ่มทำการลงทุนครับ


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –